Piero Pelu
Piero Pelu se narodil 10.2.1962. Jiz od detstvi byl oznacovan za vytrznika. Svuj prvni uspech zaznamenal se skupinou Litfiba.
Posledni disk spolecne se skupinou Litfiba vydal v roce 1999. Pote se vydal na solovou drahu.
Piero je uznavany rocker v cele Italii.

Tri pisnicky od Piera Pelu:
Io ci saro'
Pugni chiusi
Toro loco